• Ευκαιρίες για εργασία, πρακτική άσκηση και εθελοντισμό

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πρόσφατα απόφοιτους που συνδυάζει:

  • Πραγματική εργασιακή εμπειρία
  • Επαγγελματικό coaching
  • Προσωπική ανάπτυξη
  • Συμβουλές και tips για μια πετυχημένη καριέρα